Komentarze, które oznaczysz w oknie rezerwacji z tagiem "wyżywienie", będą się wyświetlały na raportach wyżywienia. Możesz dodawać w nich uwagi, które będzie widziała obsługa kuchni.Dodawanie komentarza
Przejdź do: Okno rezerwacji > KomentarzeTagowanie komentarza
Po dodaniu komentarza, kliknij w "tagi" i wybierz z listy tag "wyżywienie".

Wybranie tego tagu spowoduje wyświetlanie komentarza w raportach wyżywienia.
Daty wyświetlania komentarza
Po dodaniu tagu do komentarza, automatycznie włączy się wyświetlanie komentarza w raportach we wszystkie dni pobytu. 

Jeśli chcesz wyświetlać komentarz w raportach, w poszczególne dni, kliknij w "daty", następnie zaznacz wybrane dni.