Możesz ustawić opłatę miejscową (klimatyczną), którą system NFHotel będzie automatycznie naliczał w rezerwacjach. Jeśli masz kilka lokalizacji w obiekcie i mają one różne zasady opłat miejscowych, możesz dodać kilka opłat oraz dowolnie ustawić je w ramach grup wiekowych. 


Dodawanie opłaty miejscowej i edycja 

Przejdź do: Menu > Ustawienia > Cennik > Opłaty miejscowe


Nazwa opłaty

Wpisz nazwę opłaty w miejscu do tego wyznaczonym (patrz zdjęcie poniżej). Ta nazwa jest nazwą techniczną, która służy tylko Tobie do odczytu opłat miejscowych miejscowych jakie utworzyłeś. 


 


Nazwa opłaty miejscowej pojawiającej się między innymi: na drukach, e-mailach oraz fakturach możesz ustawić w PTU usług hotelowych. 

Przejdź do: Menu > Ustawienia > Inne ustawienia > Nazwa i PTU usług hotelowychMinimalna liczba nocy

W tym polu możesz zdecydować czy opłata miejscowa, którą dodajesz ma obowiązywać niezależnie od długości pobytu, czy ma zostać naliczona dla rezerwacji powyżej określonej ilości noclegów.


System dodatkowo sam przeliczy opłatę miejscową jeżeli w danej rezerwacji będzie wydłużony, bądź skrócony pobyt. 


Na przykład: Opłata miejscowa ma naliczać się dla rezerwacji, których pobyt trwa co najmniej dwie doby (patrz zdjęcie). 
Termin obowiązywania opłaty

Wybierz daty, w których ma obowiązywać dodawana przez Ciebie opłata miejscowa. Pamiętaj, że możesz dodać kilka opłat miejscowych.


Na przykład: Jeśli znasz wysokość opłaty miejscowej na przyszły rok możesz dodać ją już dziś, aby rezerwacje na kolejny rok były obciążone nową opłatą miejscową. 


Uwaga: Jeśli dodasz dla tego samego pokoju dwie opłaty miejscowe na ten sam okres czasu spowoduje to podwójne naliczenie się opłaty miejscowej w danej rezerwacji na ten sam pokój.


Cena

Dodaj kwotę opłaty miejscowej do pobrania za dobę hotelową, dla poszczególnych grup wiekowych Gości Twojego Obiektu. 


Aby system prawidłowo naliczał kwotę opłaty miejscowej należy dopasować kwoty do grup wiekowych, które ustawione zostały przez Ciebie w NFHotel:


Na przykład:

Jeśli Twoje grupy wiekowe w NFHotel to:

  • od 0 do 6 lat 
  • od 7 do 60 lat

należy te grupy dodać w polach grupy wiekowe (patrz zdjęcie) i wprowadzić do tych grup odpowiednie kwoty opłaty miejscowej, czyli:

  • od 0 do 6 lat - 2,50 PLN
  • od 7 do 60 lat - 4,50 PLN


Uwaga: Jeśli nie ustawisz takich samych grup wiekowych w opłacie miejscowej jak w NFHotel system automatycznie ustawi najniższą znalezioną kwotę opłaty. 


Pokoje, w których ma być naliczana opłata

Oznacz odpowiednio czy opłata ma być naliczana dla wszystkich pokoi. Jeśli chcesz ustawić opłatę tylko dla części pokoi - ustaw suwak na NIE i przenieś odpowiednie pokoje do kolumny "wybrane pokoje" (patrz zdjęcie).


Dodawanie opłaty miejscowej dla istniejących rezerwacji

Jeżeli masz już rezerwacje na kalendarzu, dla których chciałbyś nadpisać opłatę miejscową - wybierz odpowiednią opcję po kliknięciu zapisz (patrz zdjęcie).


Na przykład: Wybierz opcję zmiany dla rezerwacji zaczynających się od danego okresu, na przykład od początku kolejnego roku. Następnie aktualizuj. 


Jeżeli chcesz zapisać zmianę dla wszystkich rezerwacji niezależnie od daty, wybierz opcję "zmień dla wszystkich niezależnie od daty". Następnie aktualizuj. 


 

Pobranie danych do TravelHost

NFHotel pozwala na bezpośredni eksport danych dotyczących opłat miejscowych do TravelHost (raport jest skonfigurowany według wymagań Travelhost). Travelhost automatyzuje procesy związane z pobieraniem oraz rozliczaniem opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, zarówno po stronie urzędu miasta, jak również inkasenta (przedstawiciela obiektu noclegowego).


Powiązane artykuły: