Możesz ustawić opłatę miejscową(klimatyczną), którą NFHotel będzie automatycznie naliczał w rezerwacjach. Jeśli masz kilka lokalizacji w obiekcie i mają one różne zasady opłat miejscowych, możesz dodać kilka opłat.Dodawanie i edycja
Przejdź do: Admin > Cennik > Dodatkowe
Następnie edytuj opłatę lub dodaj nową.Nazwa opłaty
Wpisz nazwę opłaty. Może być wyświetlana w wysyłanych do gości e-mail, sms, drukach. Termin obowiązywania opłaty
Wybierz daty w których opłata ma obowiązywać.Ceny
Dodaj kwotę opłaty do pobrania za dobę, dla poszczególnych grup wiekowych.

Aby mieć idealnie odwzorowaną opłatę miejscową do wieku gości, należy ustawić takie same grupy wiekowe w NFHotel jak w opłacie miejscowej.
Jeśli tak nie będzie - system ustawi zawsze najniższą znalezioną kwotę opłaty.
Jeśli ustawisz cenę dla osób w wieku:

  • od 0 do 6 lat = 1 PLN
  • od 7 do 60 lat = 2 PLN

a w NFHotel masz ustawioną grupy wiekowe:

  • od 0 do 4 lat - system ustawi kwotę opłaty = 1 PLN
  • od 5 do 12 lat - system ustawi kwotę opłaty = 1 PLN
  • 13 - i więcej - system ustawi kwotę opłaty = 2 PLNPokoje w których ma być naliczana opłata
Zaznacz czy opłata ma być naliczana dla wszystkich pokoi, lub przenieś wybrane pokoje do odpowiedniej kolumny. Nadpisywanie opłaty dla istniejących rezerwacji
Jeśli masz rezerwacje w kalendarzu, dla których chcesz nadpisać opłatę miejscową - wybierz odpowiednią opcję po kliknięciu "zapisz".